GET IN TOUCH

SAINIK SAHAKARI AWAS SAMITI LTD. SAINIK VIHAR, GORAKHPUR Uttar Pradesh 273008

(+91) 7800811992, 7379048057, 9506305061, 8004865243

ndagkp85@yahoo.com


Connect with us

SAINIK SAHAKARI AWAS SAMITI LTD. SAINIK VIHAR, GORAKHPUR
Pin : 273008, U.P. , India.


Call Us : (+91) 7800811992, 7379048057, 9506305061, 8004865243
E-Mail : ndagkp85@yahoo.com

(Affilitated to CBSE New Delhi)
SCHOOL Regn. No. : 54381